Четвърта „а“ група „Пеперуди“

Сграда адрес: бул. “Никола Петков“ №90 – ФИЛИАЛ

Четвърта „а“ група  „Пеперуди“:

тел. на групата: 0878268219,

Учители:

Емилия Урджанова – старши учител,

Васка Павлова – учител,

Соня Петрова – пом.-възпитател

БДП