Екип

Директор: Албена Алипиева-Герова

0884 801 674

email: info-2217910@edu.mon.bg

Администрация

02 426 11 28, 0884 171 459

Счетоводител: Мая Савова –  0884856792 

Касиер домакин: Силвия Гуркова –  0879542325 

ЗАТС: Десислава Григорова –  0883541819

02 426 11 28, 0884 171 459

Шофьор,РП: Александър Маринов

Общ работник: Цветан Димов

Екип подкрепа личностно развитие

Логопед: Николета Андреева

Ресурсен учител: Евелина Миланова

Педагог: Евелина Миланова

Психолог: Инна Минкова

Сграда адрес: ул.“Монтевидео“ 21А – 02 855 87 71

Втора група „A“ „Славейче“ 

Емилия Иванова – старши учител
Нели Митева – учител
Албена Генова – пом.възпитател

тел. на групата : 0876712663

Четвърта група „A“ „Слънчо“

Елена Тодорова – старши учител
Аделина Върбанова – учител
Цецка Георгиева – пом.възпитател

тел. на групата: 0879542328

Втора група „В“ „Палавници“

Десислава Иванова – учител
Ивана Стойчева – учител
Петя Димитрова – пом.възпитател

тел. на групата : 0883548013

мед. сестра Федерика Денева от 07.00 – 14.30 ч.

пом.възп. Благовеста Андреева

Сграда адрес: бул.“Никола Петков“ №90  – 02 856 29 98

Първа група „А“ „Бон – Бон“

Йоанна Станоева – учител
Миглена Кънова – учител
Ивайла Ценова – пом.възпитател

тел. на групата : 0879542329

Трета група „A“ „Пеперуди“

Емилия Урджанова – старши учител
Галина Димитрова – старши учител
Соня Петрова – пом. Възпитател

тел. на групата : 0878268219

мед. сестра – Роза Владимирова от 07.00 – 14.30 ч.

Пом.възп. – втора смяна – Галя Георгиева

Сграда адрес: ул. “Анастасия Димитрова “ 8

Втора група „Б“ „Дъга“

Венета Стоилова – учител
Мариана Максимова – учител
Габриела Илева – пом. възпитател

тел. на групата: 0883548014

Трета група „Б“ „Откриватели“

Любомира Стойчева – учител
Христина Ангелова – учител
Цветелина Райчева – пом.възпитател

тел. на групата : 0883548015

Четвърта група „Б“ „Умници“

Райна Методиева – учител
Елена Славчева – главен учител
Юлия Тантилова – пом.възпитател

тел. на групата: 0883548016

Първа група „Б“ Смехорани“

Силвия Стойчева – старши учител
Бетина Нго – учител
Ивалина Иванова – пом.възпитател

тел. на групата : 0879542326

мед. сестра – Мариета Иванова от 07.00 – 14.30 ч.

мед. сестра – Маргарита Павлова от 11.30 – 19.00 ч.

пом. възп. първа смяна – Мая Николова – 07.30 – 16.00 ч.

пом. възп. втора смяна – Иванка Радева 10.30 – 19.00 ч.

Яслени групи:

Първа яслена „Мъничета“

Янка Цацова – мед.сестра
Елисавета Първанова – мед.сестра
Даниела Димитрова – пом.възп.
Росина Николова – пом.възп.
Евелина Миланова – педагог

тел. на групата: 0883548017

Втора яслена „Дребосъчета“

Радка Георгиева – мед.сестра
Марийета Спасов – мед.сестра
Надя Стоянова – пом.възп.
Детелина Ангелова – пом.възп.
Евелина Миланова – педагог

тел. на групата: 0883548018

Кухненски блок

Готвач – Валентина Илиева

Помощник готвач – Галя Кънева

Работник кухня – Оля Димитрова

COVID 19