Екип

Директор: Албена Алипиева-Герова

0884 801 674

email: info-2217910@edu.mon.bg

Администрация

02 426 11 28, 0884 171 459

Счетоводител: Мая Савова –  0884856792 

Касиер домакин: Силвия Гуркова –  0879542325 

ЗАТС: Десислава Григорова –  0883541819

02 426 11 28, 0884 171 459

Ивалина Иванова – охрана

Шофьор – Николай Григоров

Общ работник – Иван Витанов

Работник поддръжка – Христо Христов

Екип подкрепа личностно развитие

Логопед: Николета Андреева

Ресурсен учител: Евелина Миланова

Педагог: Евелина Миланова

Психолог: Инна Минкова

Сграда адрес: ул. “Монтевидео“21А – ЦЕНТРАЛА

Трета „а“ група „Славейче“:

тел. на групата: 0876712663,

Учители:

Емилия Иванова – старши учител,

Ивалина Гърковска –учител,

Благовеста Андреева – пом.-възпитател

Първа „а“ група „Слънчо“:

тел. на групата: 0879542328,

Учители:

Елена Тодорова – старши учител,

Аделина Върбанова – учител,

Цецка Георгиева– пом.-възпитател

Трета „в“ група „Палавници“:

тел. на групата: 0883548013,

Учители:

Ивана Стойчева –   Учител,

Светлана Пейчева – учител

Милена  Найденова – пом.-възпитател

Сграда адрес: бул. “Никола Петков“ №90 – ФИЛИАЛ

Четвърта „а“ група  „Пеперуди“:

тел. на групата: 0878268219,

Учители:

Емилия Урджанова – старши учител,

Васка Павлова  – учител,

Соня Петрова – пом.-възпитател

Втора „б“ група „Бон –  бон“:

тел. на групата:  0879542329,

Учители:

Йоанна Станоева – учител,

Миглена Кънова – учител,        

Милена Мошоева – пом.-възпитател

Сграда адрес: ул. “Анастасия Димитрова“57 – 3 СГРАДА

Трета  „б“ група  „Дъга“:

тел. на групата: 0883548014,

Учители:

Венета Стоилова -учител,

Ани Захариева – учител,

Габриела Илиева пом-.възпитател

Четвърта „б“ група „Откриватели“:

тел. на групата:  0883548015,

Любомира Стойчева – учител,

Христина Ангелова – учител,

Теодора Григорва – пом.-възпитател

Първа  „б“ група  „Умници“:

тел. на групата: 0883548016,

Учители:

Диана Найденова – ст. учител

Райна Методиева –  учител,

Виктория Писанова – пом.-възпитател

Юлия Тантилова – пом.-възпитател

Втора „а“ група  Смехорани“:

тел. на групата: 0879542326,

Силвия Стойчева – ст.учител,

Цветелина Райчева – учител,

Ивалина Иванова  – пом.-възпитател

Мая Николова – пом.-възпитател /коридор/

Първа яслена „Мъничета“  

тел. на групата: 0883548017,

Янка Цацова – мед.сестра,

Евелина Миланова – педагог

Елена Първанова – пом-възпитател

Ивайла Цветанова – пом-възпитател

Втора яслена „Дребосъчета“

тел. на групата: 0883548018,

Мариета Спасов – мед.сестра,

Радка Николова – мед.сестра,

Детелина  Ангелова – пом.-възпитател

Бригита  Пиралкова  пом.-възпитател

БДП