За Нас

ДГ №125“ Усмивка“ е детско заведение за отглеждане и възпитание на деца от яслена възраст до постъпване в първи клас. Намира  се в красивия и екологично чист квартал „Овча купел”. Разположена е в три сгради с обширни, затревени дворове и обособени площадки за всяка група.

В Централната сграда  адрес: ул. “Монтевидео “№21А има 3 групи,във Филиа-1 с адрес :бул.“Никола Петков“№90 има 2 групи и във Филиал -2 с адрес:ул.“Анастасия Димитрова“№8 ,в която се помества администрацията и кухненския блок . Към трите  сгради на детската градина има обширни, затревени дворове, с обособени площадки за всяка група. Детска градина “Усмивка” е позната с високото качество на отглеждане, възпитание и обучение на децата. Квалифициран екип от педагози и помощник – възпитателки се грижи, в спокойна и уютна среда, всяко дете да развива своята ярка и неповторима личност.

Освен изпълнението на държавните образователни изисквания за предучилищна подготовка, се работи и по авторската програма “Аз променям света”, с приоритет – развитието на интелекта и комуникативните способности на децата. По желание на родителите се организират допълнителни педагогически дейности:

– Английски език
– Футбол
– Оздравителна гимнастика
– Български народни танци
– Спортни и латино  танци
– Приложно изкуство

Проекти:
„Зелено и чисто за всички”
„Вкусните градинки”
„Подари усмивка, раздай доброта”

В детска градина “Усмивка” посрещаме децата и родителите с усмивка и влагаме цялата си енергия, знания и опит за да бъде денят им ползотворен и спокоен.
БДП