Декларации, уведомления, заявления

Заявление самостоятелна подготовка
Декларация по чл.18, ал.3
Декларация чл.5
Декларация за отлагане от ДГ на деца от всички групиЗаявление за диета
Заявление за ОП и ДП логопед, психолог
Заявление постъпване в училище след ПГ 5 г.
Обобщена декларация
Семейни причини 1 и 2 група
Семейни причини 3 и 4 група
Заявление летни месеци

Заявление за отписване на дете от детска градина

Заявление за отказване от прием

Заявление за отлагане на постъпване

Родителско съгласие за дете ДОД

БДП