Допълнителни образователни дейности

ГРАФИК ЗА ДОД 2022/2023

ВАЖНО – Допълнителните образователни дейности стартират от 04.01.2022 г., първите уроци ще се провеждат с цялата група, като представяне на самата дейност.

Таксите ще се заплащат по банков път на самата фирма, която предоставя услугата ДОД към ДГ №125 „Усмивка“.

График дейности

О Б Я В А
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДOКУМЕНТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.
ОБЯВИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА”

1. Обява конкурс ДОД-английси език

2.Обява конкурс ДОД – български нар.танци и танци на народите

3.Обява конкурс ДОД – футзал

4.Обява конкурс ДОД – аеробика и гимнастика

5.Обява конкурс ДОД – латино и модерни танци

6.Обява конкурс ДОД – изкуствознание и приложни дейности

1.Заповед за утвърждаване на ДОД – Футзал

2.Протокол за избор на ДОД – Футзал

3.Заповед за утвърждаване на ДОД-Англ.език

4.Протокол за избор на ДОД – Английски език

5.Заповед за утвърждаване на ДОД-Бълг.нар.т-ци и т-ци на народите

6.Протокол за избор на ДОД-Бълг.нар.т-ци и т-ци на народите

7.Заповед за утвърждаване на ДОД-Латино и модерни танци

8.Протокол за избор на ДОД-Латино и модерни танци

9.Заповед за утвърждаване на ДОД-Аеробика и гимнастика

10.Протокол за избор на ДОД-Аеробика и гимнастика

11.Заповед за утвърждаване на ДОД-Изкуствознание и приложни дейности

12.Протокол за избор на ДОД-Изкуствознание и приложни дейности

1. Заповед за отмяна на заповед, за извършено класиране на ДОД-Латино и модерни танци

2.Протокол за избор на ДОД-Латино и модерни танци

3.Заповед за утвърждаване на ДОД-Латино и модерни танци

1.Заповед за отмяна на заповед, за извършено класиране на ДОД – Български народни танци и танци на народите

2.Протокол за избор на ДОД – Български народни танци и танци на народите

3.Заповед за утвърждаване на ДОД – Български народни танци и танци на народите

COVID 19