Групи

Втора група „а“ „Славейче“

Трета група „а“ „Пеперуди“

Четвърта група „а“ „Слънчо“

Втора група „б“ „Дъга“

Трета група „б“ „Откриватели“

Четвърта група „б“ „Умници“

Първа група „б“ Смехорани“

Първа група „а“ „Бон –бон“

Втора група „в“ „Палавници“

Първа яслена “Мъничета”

Втора яслена “Дребосъчета”

COVID 19