Групи

Трета „а“ група „Славейче“

Четвърта „а“ група „Пеперуди“

Първа „а“ група „Слънчо“

Трета „б“ група „Дъга“

Четвърта „б“ група „Откриватели“

Първа „б“ група „Умници“

Втора „а“ група „Смехорани“

Втора „б“ група „Бон - бон“

Трета „в“ група „Палавници“

Първа яслена “Мъничета”

Втора яслена “Дребосъчета”

БДП