Важна Информация

Какво ни е нужно  за детската ясла и градина?

Съвети от специалисти

Карантина в група

Карантина в група УМНИЦИ

ВАЖНО – Допълнителните образователни дейности стартират от 04.01.2022 г.,първите уроци ще се провеждат с цялата група, като представяне на самата дейност.

Таксите ще се заплащат по банков път на самата фирма, която предоставя услугата ДОД към ДГ №125 „Усмивка“.

ВАЖНО!!!Такси 

ВАЖНО!!! Информация за планов прием на новоприети деца и за деца, които възобновяват посещенията си в детската градина.


Вътрешни правила за дейността на ДГ в извънредна епидемична обстановка

Декларацията за информирано съгласие

Информация за родителите

Мерки за организиране на дейността в ДГ след възстановяване на приема на деца

СЪОБЩЕНИЕ – Записването на приетите деца в ДГ

Отворено писмо до родителите на децата, получаващи продукти по европейските схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ в условията на извънредно положение

Важно съобщение до родителите във връзка с извънредното положение в България

COVID 19