Нова група за деца, родени през 2018 г. в ДГ № 125, Основна сграда, район „Овча купел“ – 18.11.2021

БДП