Първа „б“ група „Умници“

Сграда адрес: ул. “Анастасия Димитрова“57 – 3 СГРАДА

Първа  „б“ група  „Умници“:

тел. на групата: 0883548016,

Учители:

Диана Найденова – ст. учител

Райна Методиева – учител,

Виктория Писанова – пом.-възпитател

Юлия Тантилова – пом.-възпитател

COVID 19