Първа „б“ група „Умници“

Сграда адрес: ул. “Анастасия Димитрова“57 – 3 СГРАДА

Първа  „б“ група  „Умници“ – Портфолио

тел. на групата: 0883548016

Учители:

Сибел Мейзинева – учител

Моника Бончева – учител

Мая Николова – пом.възпитател

БДП