Четвърта група „б“ „Умници“

Сграда адрес:ул. “Анастасия Димитрова “8
Четвърта група „б“ „Умници“

Райна Методиева – учител
Елена Славчева – главен учител
Юлия Тантилова – пом.възпитател

тел. на групата: 0883548016

COVID 19