Втора „а“ група „Смехорани“

Сграда адрес: ул. “Анастасия Димитрова“57 – 3 СГРАДА

Втора „а“ група  Смехорани“ – Портфолио

тел. на групата: 0879542326

Учители:

Силвия Стойчева – старши учител

Цветелина Райчева – учител

Ивалина Иванова  – пом.възпитател

БДП