Втора „а“ група „Смехорани“

Сграда адрес: ул. “Анастасия Димитрова“57 – 3 СГРАДА

Втора „а“ група  Смехорани“:

тел. на групата: 0879542326,

Учители:

Силвия Стойчева – ст.учител,

Цветелина Райчева – учител,

Ивалина Иванова  – пом.-възпитател

Мая Николова – пом.-възпитател /коридор

БДП