Първа група „Б“ Смехорани“

Сграда адрес:ул. “Анастасия Димитрова “8
Първа група „Б“ Смехорани“

Силвия Стойчева – старши учител
Бетина Нго – учител
Ивалина Иванова – пом.възпитател

тел. на групата : 0879542326

COVID 19