Нова група за деца, родени през 2018 г. в ДГ № 125, Основна сграда, район "Овча купел" - 18.11.2021

 Уважаеми родители,


Уведомяваме Ви, че в ДГ № 125, район „Овча купел“, Основна сграда,  ул. „Монтевидео“ № 21 ще бъде разкрита нова първа група. На 18.11.2021 г. на сайта на ИСОДЗ, ПГУ и първи клас ще бъдат обявени свободни места, както следва:
 
I група /родени 2018 г./- 23 места по общия ред, 2 места за деца със СОП, 3 места за деца с хронични заболявания.
 
Класирането ще се извърши на 27.11.2021 г.
БДП