За нас

ДГ №125 Усмивка се намира в красивия и екологично чист квартал „Овча купел”. Разположена е в две сгради с обширни, затревени дворове и обособени площадки за всяка група. В Централата има 3 групи, във Филиала има 2 групи.

Към двете сгради на детската градина има обширни, затревени дворове, с обособени площадки за всяка група.

Детска градина “Усмивка” е позната с високото качество на отглеждане, възпитание и обучение на децата.

Квалифициран екип от педагози и помощник- възпитателки се грижи, в спокойна и уютна среда, всяко дете да развива своята ярка и неповторима личност.

Освен изпълнението на държавните образователни изисквания за предучилищна подготовка, се работи и по авторската програма “Аз променям света”, с приоритет – развитието на интелекта и комуникативните способности на децата.

По желание на родителите се организират допълнителни педагогически дейности:

– Английски език
– Футбол и оздравителна гимнастика
– Народни танци
– Спортни танци
– Приложно изкуство
– Ски училище

Проекти:

„Зелено и чисто за всички”
„Вкусните градинки”
„Подари усмивка, раздай доброта”

В детска градина “Усмивка” посрещаме децата и родителите с усмивка и влагаме цялата си енергия, знания и опит за да бъде денят им ползотворен и спокоен.

БДП