Втора яслена “Дребосъчета”

Сграда адрес: ул. “Анастасия Димитрова“57 – 3 СГРАДА

Втора яслена „Дребосъчета“ – Портфолио

тел. на групата: 0883548018

Полина Серафимова – учител

Янка Цацова – мед.сестра

Елена Първанова – пом.възпитател

Виктория Сръндачка – пом.възпитател

Мед.сестра: Мариета Иванова

Юлия Тантилова – пом.възпитател

Ивайла Цветанова – пом.възпитател

БДП