Четвърта „б“ група „Откриватели“

Сграда адрес: ул. “Анастасия Димитрова“ №57 – 3 СГРАДА

Четвърта „б“ група „Откриватели“ – Портфолио

тел. на групата:  0883548015

Учители:

Любомира Стойчева – учител

Христина Ангелова – учител

Теодора Григорова – пом.възпитател

БДП