Трета група „б“ „Откриватели“

Сграда адрес:ул. “Анастасия Димитрова “8
Трета група „б“ „Откриватели“

Любомира Стойчева – учител
Христина Ангелова – учител
Цветелина Райчева – пом.възпитател

тел. на групата : 0883548015

COVID 19