Четвърта „б“ група „Откриватели“

Сграда адрес: ул. “Анастасия Димитрова“ №57 – 3 СГРАДА

Четвърта „б“ група „Откриватели“:

тел. на групата:  0883548015

Учители:

Любомира Стойчева – учител,

Христина Ангелова – учител,

Теодора Григорва – пом.-възпитател

БДП