Трета „а“ група „Славейче“

Сграда адрес: ул. “Монтевидео“21А – ЦЕНТРАЛА

Трета „а“ група „Славейче“ – Портфолио

тел. на групата: 0876712663,

Учители:

Емилия Иванова – старши учител,

Ивалина Гърковска – учител,

Цветанка Негушевска – пом.възпитател

БДП