Втора група „а“ „Славейче“

Сграда адрес: ул.“Монтевидео“21А
Втора група „а“ „Славейче“

Емилия Иванова – старши учител
Нели Митева – учител
Албена Генова – пом.възпитател

тел. на групата : 0876712663

COVID 19