Първа „а“ група „Слънчо“

Сграда адрес: ул. “Монтевидео“ №21А – ЦЕНТРАЛА

Първа „а“ група „Слънчо“ – Портфолио
тел. на групата: 0879542328
Учители:
Елена Тодорова – старши учител
Аделина Върбанова – учител
Цецка Георгиева – пом.възпитател

БДП