Първа „а“ група „Слънчо“

Сграда адрес: ул. “Монтевидео“ №21А – ЦЕНТРАЛА

Първа „а“ група „Слънчо“:
тел. на групата: 0879542328,
Учители:
Елена Тодорова – старши учител,
Аделина Върбанова – учител,
Цецка Георгиева – пом.-възпитател

БДП