Четвърта група „а“ „Слънчо“

Сграда адрес: ул.“Монтевидео“21 А
Четвърта група „а“ „Слънчо“

Елена Тодорова – старши учител
Аделина Върбанова – учител
Цецка Георгиева – пом.възпитател

тел. на групата: 0879542328

COVID 19