Първа яслена „Мъничета“

Сграда адрес:ул. “Анастасия Димитрова “8
Първа яслена „Мъничета“

Янка Цацова – мед.сестра
Елисавета Първанова – мед.сестра
Даниела Димитрова – пом.възп.
Росина Николова – пом.възп.
Евелина Миланова – педагог

тел. на групата: 0883548017

COVID 19