Първа яслена „Мъничета“

Сграда адрес: ул. “Анастасия Димитрова“57 – 3 СГРАДА

Първа яслена „Мъничета“ – Портфолио

тел. на групата: 0883548017

Педагог: Евелина Миланова

Мариета Спасова – мед.сестра

Радка Георгиева – мед.сестра

Детелина Ангелова – пом.възпитател

Вера Янчева – пом.възпитател

БДП