Първа яслена „Мъничета“

Сграда адрес: ул. “Анастасия Димитрова“57 – 3 СГРАДА

Първа яслена „Мъничета“  

тел. на групата: 0883548017,

Янка Цацова – мед.сестра,

Евелина Миланова – педагог

Елена Първанова – пом-възпитател

Ивайла Цветанова – пом-възпитател

COVID 19