Втора група „В“ „Палавници“

Сграда адрес: ул.“Монтевидео“21 А
Втора група „В“ „Палавници“

Десислава Иванова – учител
Ивана Стойчева – учител
Петя Димитрова – пом.възпитател

тел. на групата : 0883548013

COVID 19