Трета „в“ група „Палавници“

Сграда адрес: ул. “Монтевидео“21А – ЦЕНТРАЛА

Трета „в“ група „Палавници“ – Портфолио

тел. на групата: 0883548013

Учители:

Ива Николова – учител

Теодора Мирчова – учител

Милена Струнчева – пом. възпитател

Благовеста Андреева – пом.възпитател /втора смяна/

Мед.сестра: Любка Вълчинова

БДП