Трета „в“ група „Палавници“

Сграда адрес: ул. “Монтевидео“21А – ЦЕНТРАЛА

Трета „в“ група „Палавници“:

тел. на групата: 0883548013,

Учители:

Ивана Стойчева – Учител

Светлана Пейчева – Учител

Милена  Найденова – пом.-възпитател

COVID 19