Втора група „б“ „Дъга“

Сграда адрес: ул. “Анастасия Димитрова “ 8
Втора група „б“ „Дъга“

Венета Стоилова – учител
Мариана Максимова – учител
Габриела Илева – пом. възпитател

тел. на групата: 0883548014

COVID 19