Трета „б“ група „Дъга“

Сграда адрес: ул. “Анастасия Димитрова“57 – 3 СГРАДА

Трета  „б“ група  „Дъга“ – Портфолио

тел. на групата: 0883548014

Учители:

Венета Стоилова – учител

Ани Захариева – учител

Габриела Илиева – пом.възпитател

БДП