Трета „б“ група „Дъга“

Сграда адрес: ул. “Анастасия Димитрова“57 – 3 СГРАДА

Трета  „б“ група  „Дъга“:

тел. на групата: 0883548014,

Учители:

Венета Стоилова -учител,

Ани Захариева – учител,

Габриела Илиева пом-.възпитател

БДП