Обявяване на свободни места за прием в ДГ № 125, Сграда-3 - 20.10.2021

 Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че приключиха строителните дейности в ДГ № 125, Сграда-3, район „Овча купел“ и сградата е въведена в експлоатация.
 
На 25.10.2021 г. на сайта на ИСОДЗ, ПГУ и първи клас ще бъдат обявени свободни места, както следва:
 
Яслена група, деца, родени през 2020 г.- 16 места по общия ред, 2 места за деца с хронични заболявания;
Яслена група, деца, родени през 2019 г.- 24 места по общия ред, 4 места за деца с хронични заболявания;
I група /родени 2018 г./- 23 места по общия ред, 2 места за деца със СОП, 3 места за деца с хронични заболявания;
II група /родени 2017 г./- 23 места по общия ред, 2 места за деца със СОП, 3 места за деца с хронични заболявания;
III група /родени 2016 г./- 23 места по общия ред, 2 места за деца със СОП, 3 места за деца с хронични заболявания;
IV група /родени 2015 г./- 23 места по общия ред, 2 места за деца със СОП, 3 места за деца с хронични заболявания.
БДП