НАРЕДБА
за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги

COVID 19