Втора „б“ група „Бон - бон“

Сграда адрес: бул. “Никола Петков“ №90 – ФИЛИАЛ

Втора „б“ група „Бон – бон“:

тел. на групата:  0879542329,

Учители:

Йоанна Станоева – учител,

Миглена Кънова – учител,        

Милена Мошоева – пом.-възпитател

БДП