Първа група „А“ „Бон - Бон“

Сграда адрес: бул.“Никола Петков“№90
Първа група „А“ „Бон – Бон“

Йоанна Станоева – учител
Миглена Кънова – учител
Ивайла Ценова – пом.възпитател

тел. на групата : 0879542329

COVID 19