Документи

Важна информация във връзка с възникналата епидемична обстановка

Дневен режим

Уведомление за отсъствие по домашни причини 3 и 4 гр.

Уведомление за отсъствие по домашни причини

Отсъствие по време на лятна ваканция

Етичен кодекс

Административна услуга

План БДП 2019-2020

Годишен план 2019-2020

Правилник за ВТР за учебната 2019-2020 г.

Протокол на заседание от ОС

Списък-на-лицензирани-доставчици-на-социални-услуги

Информация-за-същността-на-всеки-един-вид-социална-услуга

Стратегия за развитие- 2016-2020 г.

Финансово осигуряване

Утвърден бъджет 2020г.

Утвърден бюджет 2019г.